Изграждане на мрежи

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

Изграждането на мрежи и структурното окабеляване са част от комплексните услуги, които Ай Ес Тийм предлага на своите клиенти. Компанията има зад гърба си успешно приключени в срок повече от 500 обекта, като изпълнените проекти включват цялостно изграждане на корпоративни мрежи за пренос на данни, структурно окабеляване, изграждане на WiFi мрежи, изграждане VoIP решения за офиси, изграждане на видеонаблюдение, решения за контрол на достъпа и други.

Какво включва изграждането на мрежи и структурното окабеляване?

Ай Ес Тийм предлага всички дейности по изграждане на мрежи и структурно окабеляване, като процесът включва всички необходими фази като предпроектно проучване, планиране, документиране, инсталация, приемни тестове и поддръжка на изградената мрежа:

  • Предпроектно проучване – нашите инженери посещават обекта и снемат детайлно описание на съществуващата инфраструктура, кабелни трасета, точки за инсталация, както и подробна информация за моментното състояние на комуникационната среда.

  • Планиране – изготвяне на подробен план за структурно окабеляване или изграждане на корпоративна мрежа, в съответствие със специфичните изисквания на клиента и особеностите на инфраструктурата. Ние вярваме, че комуникационната среда трябва да се съобразява с потребителите, а не те с нея. Затова нашето планиране винаги е водено от функционалността, възможността за безпроблемно бъдещо разрастване и най-вече удобството за крайните потребители.

  • Документиране – правилно изготвената, подробна документация е неизменна част от процеса на изграждане на мрежи и структурно окабеляване. Добре направената и поддържаната актуална документация улеснява експлоатацията на системите и пести време на служителите. Затова ние винаги се стремим да предадем максимално подробно и разбираемо описание на цялостната реализация по изграждане на мрежата, включващо разширен набор от графични елементи.

  • Инсталация – цялостно окабеляване или преокабеляване, инсталиране на ново или пренареждане на съществуващо комуникационно или компютърно оборудване, аранжиране и терминиране на захранващи и комуникационни кабели, пълно етикетиране на устройствата и връзките. Всички инсталационни дейности по изграждане на мрежи и структурно окабеляване ще бъдат изпълнени по Вашите изисквания, по зададения от Вас срок, в удобно за Вас работно или неработно време.

  • Приемни тестове – цялостни тестове на изградената мрежа, структурно окабеляване и функционалности на инсталираните активни устройства. Всички тестове се извършват с подходящата професионални апаратура, а в при желание от Ваша страна – и във Ваше присъствие. След завършването на тестовете всички евентуални проблеми ще бъдат отстранени, а Вие получавате подробен отчет за завършения проект.

  • Поддръжка на изградената комуникационна инфраструктура – за всеки завършен от нас проект по изграждане на мрежи и структурно окабеляване можем да осигурим качествена последваща поддръжка, на база 24/7/365, за да гарантираме непрекъсваемост на услугите и безпроблемната работа на системите на нашите клиенти.

Полева поддръжка (FLM)
Изграждане на комуникационни мрежи
Управление на ИТ проекти
Полева поддръжка (FLM)
Изграждане на мрежи
Управление на ИТ проекти
ISTeam Services Coverage
0
Активни FLM клиента
0
Изградени мрежи
0
Завършени системни интеграции

Защо да изберете нас?

Екипът на Ай Ес Тийм е с дългогодишен опит в изграждането на локални мрежи в офиси, магазини или бизнес сгради. Нашите инженери разполагат с ниво на обучение и оборудване, което отговаря на всички съвременни стандарти за качество при изграждането на медни и оптични кабелни мрежи и цялостно структурно окабеляване.

  • Ние разполагаме със специалисти, които имат знанията да Ви дадат полезен съвет при избора на телекомуникационно оборудване, в зависимост от Вашите нужди.
  • Ние можем да проектираме, изградим и конфигурираме цялостни телекомуникационни и ИТ решения за Вас, от край до край, както и да поддържаме Вашите телекомуникационни системи, компютърно оборудване или корпоративни мрежи на място, на база 24/7/365.
  • Ние можем да изберем най-подходящия доставчик на телекомуникационни услуги, тъй като имаме дългогодишен опит в съвместната ни работа с телекомуникационните оператори, добре познаваме услугите, които присъстват на пазара и можем да Ви бъдем един добър съветник при взимането на решение съобразно Вашите нужди.