Управление на ИТ проекти

ПОИСКАЙТЕ ОФЕРТА

ISTeam осигурява на своите клиенти завършено портфолио от професионални услуги за цялостно изграждане, управление и поддръжка на ИТ и телекомуникационни проекти. Това, което осигуряваме на нашите партньори, е възможността да се фокусират върху развитието на бизнес процесите и преследването на целите на компанията, докато ние се погрижим за качественото изпълнение на всички дейности, свързани с поддръжката и развитието на информационната инфраструктура и системи. Нашият многогодишен опит в системната интеграция и поддръжка на телекомуникационни решения, съчетани с отговорност и персонално отношение към клиента, гарантира безпроблемното преминаване през всички фази на конкретния проект:

  • Предпроектно проучване – включва цялостен анализ на възможността за имплементацията на конкретното решение, преглед на техническите параметри на решението, така че да отговарят на изискванията на клиента, изготвяне на количествена сметка и остойностяването и, както и внимателно планиране на сроковете за изпълнение на всяка дейност. Ние ясно осъзнаваме отговорността, която поемаме към нашите клиенти. Затова обръщаме внимание на всеки детайл и заставаме зад навременното и качествено изпълнение на всеки проект за системна интеграция с името си.

  • Осигуряване на оборудването и материалите, необходими за изграждане на проекта – своевременното набавяне на всички необходими компоненти гарантира интеграцията на системите в съответствие с договорените срокове. Материалите, с които работим, са качествени и внимателно подбрани, така че да осигурят безпроблемното внедряване на съответното телекомуникационно или ИТ решение и устойчивост на системата при функционирането и за целия период на експлоатация.
  • Съставяне на графици и разпределение на екипите – нашите екипи от сертифицирани полеви инженери и висококвалифицирани системни интегратори са внимателно разпределени и съобразени с поетите ангажименти относно сроковете и качеството на изпълнение. Ние винаги разполагаме с резервирани екипи, които да се включат в случай на необходимост или при възникване на непредвидени обстоятелства по време на системната интеграция.
  • Системна интеграция – ние осигуряваме цялостната интеграция на ИТ системите и телекомуникационните решения, поръчани от Вас, от А до Я, така че да получите завършен и функциониращ продукт, напълно отговарящ на предварителните изисквания, в съответствие с дизайна на високо и ниско ниво, диаграмите на инсталация и свързване, конфигурационните параметри, изискванията за сигурност.
  • Приемни изпитания на интегрираните ИТ системи и телекомуникационни решения – процесът включва подробни тестове на всички нива на имплементация, с професионална апаратура, с цел отстраняване и на най-дребни забележки, така че крайният резултат да бъде безупречен и гарантиращ дългогодишна безпроблемна работа на интегрираните мрежови и ИТ системи, с минимални усилия за поддръжка.
  • Денонощна 24/7 поддръжка на място (FLM support) на интегрираните системи – качествената полева поддръжка е неизменна част от всяко интегрирано от нас телекомуникационно решение или ИТ проект. ISTeam осигурява денонощна ИТ поддръжка на място с възможност за реакция до 2 часа в големите регионални градове и до 4 часа за останалата част от страната. Нашите дежурни екипи са разпределени по цялата територия на страната и са резервирани помежду си, така че да могат да реагират светкавично на всеки възникнал проблем. Качеството на полевата, FLM поддръжка на инсталираните телекомуникационни и ИТ системи е гарантирано от високата квалификация и опит на всеки от инженерите и възможността да изпратим на място човек с точните умения за конкретната задача.

Грижа за клиента – това, на което държим най-много, е удовлетвореността на нашите партньори и клиенти. Ние винаги приемаме предизвикателствата рамо до рамо с нашите клиенти и поддържаме обратна връзка с тях относно качеството на предлаганите от нас услуги. Без значение дали това е системна интеграция, управление на ИТ проекти, изграждане на телекомуникационни мрежи, полева поддръжка (FLM) или конкретно решение за конкретния клиент, отношението на нашия екип е винаги професионално и отговорно.

Полева поддръжка (FLM)
Изграждане на комуникационни мрежи
Управление на ИТ проекти
Полева поддръжка (FLM)
Изграждане на мрежи
Управление на ИТ проекти
ISTeam Services Coverage
0
Активни FLM клиента
0
Изградени мрежи
0
Завършени системни интеграции